Magenta

Magenta

סטודיו מג’נטה, אשר הוקם ב-1992 ע”י רונן בבלי, הנו סטודיו לעיצוב תעשייתי. את המוצרים של מג’נטה מאפיינים הומור, תשוקה, חופש יצירתי ללא גבולות מוכתבים וגישה לחומרים וטכנולוגיה. בסטודיו עובדים ביחד ובשיתוף פעולה מעצבים תעשייתיים, אומנים ומעצבים גרפיים, והסינרגיה ביניהם יוצרת תהליכי התפתחות דינמיים, מהירים ומפתיעים.