Yamakawa Rattan

Yamakawa Rattan

שילוב בין פשטות וקפדנות מתאר בצורה הטובה ביותר את העיצוב של Yamakawa זוהי הנשמה של שפת העיצוב של Yamakawa וזהותה. משחק עדין של אי סדרים ואסימטריות מחד, והשראה מתפיסת המלאות והריקנות של התרבות היפנית מאידך גיסא. שילוב זה הביא לזהות ייחודית מובחנת. החברה נוסדה ב 1952- הרהיטים עוצבו כולם ע”י Yuzuru Yamakawa בטכניקת קליעה יפנית מסורתית באיכות ללא פשרות